« Een uitzonderlijk label dat garandeert dat we biologische ingrediënten gebruiken, ethisch verantwoord werken en de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk verkleinen » 

Ontdek ons biologisch label
This Green heeft het Ecogarantie label, het strengste van Europa

This Green werkt met het biologisch kwaliteitslabel Ecogarantie, het strengste label van Europa met reeds 20 jaar ervaring. Dit label heeft als missie de consument informeren over ecologische producten en zo de planeet te beschermen. Hun doel is u garanderen dat een product echt ecologisch is wanneer het een Ecogarantie label heeft gekregen. Hun kernwaarden zijn veiligheid, sociaal verantwoord, duurzaamheid en neutraliteit. We lichten deze even toe voor u…

Veiligheid

Ecogarantie garandeert veilige producten voor iedereen: werknemers, consumenten en dieren. Daarvoor moeten zowel de grondstoffen als de afgewerkte producten aan een standaard voldoen die hoge kwaliteit garandeert, op die manier wordt er namelijk verzekerd dat de producten veilig zijn om te fabriceren door de werknemers en uiteraard ook geen risico’s inhouden om te gebruiken door de consument. Verder draagt het label ook het welzijn van dieren hoog in het vaandel: alle levende wezens moeten gerespecteerd worden.

Sociaal verantwoord

Mensenrechten worden gerespecteerd: alle werknemers moeten dezelfde rechten hebben en een gelijke behandeling krijgen, zonder discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, ras, filosofische overtuigingen of seksuele geaardheid. Bovendien moet er ook respect zijn voor de leveranciers en consumenten door middel van eerlijke prijzen en kwalitatieve producten.

Duurzaamheid

De ecologische voetafdruk moet zo laag mogelijk zijn. Het label werkt daarom met een protocol voor de ingrediënten en grondstoffen. Deze bevat enkele regels met betrekking tot de bestanddelen: ingrediënten moeten natuurlijk, van kwalitatieve oorsprong en recycleerbaar zijn. Bepaalde andere ingrediënten zijn daarentegen verboden: halogeen chemische processen, genetisch gemodificeerde organismen en vluchtige organische stoffen. Daarnaast is er ook een zero waste beleid omtrent energie, grondstoffen en  recyclage. Ten slotte moet de natuur ook gerespecteerd worden door middel van lage uitstoot, verantwoord transport, anti-giftigheid en een goede biologische afbreekbaarheid.

Neutraliteit

Het kwaliteitslabel staat voor echte, vertrouwenswaardige producten die integer en transparant zijn. Deze waarden moeten ook naar voor komen tijdens het productieproces. Verder worden de producten ook gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. Op basis van deze rapporten beslist Ecogarantie als men al dan niet het label toekent aan de producten.

Meer informatie over Ecogarantie? Klik dan hier…

Download de waarden van Ecogarantie